آخرین اخبار

ارقام گردو

نهال گردو شیلی

زود به بار مینشیند وپر بار بازار پسند پوست ان براحتی جدا میشود مغز حدودا 90 درصد میباشد میوه ان گیفیتی عالی دارد در هر منطقه ای جواب میدهد نهال گردو شیلی را باید 6×6 کاشت چون درخت این نوع گردو زیاد بزرگ نمیشود بیشتر بخوانید »

ژنوتیپ بلان1

یکی از نژاد های است که توسط خود نهالستانکوهستان شناسایی وانتخاب شده وخصوصیات بسیار مناسبی دارد این نژاد بسیار پرمحصول بوده ومیوه هایی باکیفیت بالاپوست کاغذی ومغز سفید دارد بیشتر بخوانید »

نهال گردو دماوند

دماوند: این رقم نیز ایرانی بوده و به تازگی به ثبت رسیده است و سابغاً با نام Z30 شناخته می شد. این رقم پرمحصول و با کیفیت بالا است زمان بیدار شدن در بهار نسبتاً زود بوده و همزمان با گردو های غیرپیوندی می باشد. همین طور اندکی به سرمای شدید زمستان حساس می باشد. بیشتر بخوانید »

نهال گردو جمال

جمال: رقمی ایرانی که توسط موسسه تحقیقات علوم باغبانی کرج معرفی شده و قبلا با نام Z63 شناخته می شد ولی پس از ثبت به احترام جناب آقای جمال عاطفی محقق گردو به این اسم نامگذاری شد. این رقم پر محصول بوده و میوه ها درشت، بیضی شکل و پوست کاغذی هستند. درختان این رقم در بهار زود برگده بوده ... بیشتر بخوانید »

نهال گردو فرانکت

فرانکت (Franquette): این رقم از فرانسه وارد شده و همانند روند بسیار دیر برگده می باشد و بیشتر به عنوان رقم گرده زا برای ارقام چندلر، پدرو و هارتلی استفاده می شود. کیفیت میوه و عملکرد فرانکت نسبتاً خوب بوده ولی به دلیل اینکه رقم گرده زایی برای خود این رقم وجود ندارد تمامی گل های آن بارور نمی گردد. بیشتر بخوانید »

نهال گردو روند

روند (Ronde): زادگاه این رقم ایتالیا بوده و نام کامل آن روند د مونتیگناک (Ronde de montignac) می باشد. رقم روند یکی از دیر برگده ترین ارقام در بهار می باشد و حدود 21 روز بعد از گردوهای بذری شروع به رشد می کند و همین طور تعداد قابل توجهی گل نر تولید می نماید که این دو عامل سبب ... بیشتر بخوانید »

نهال گردو لارا

لارا رقمی امریکایی که از نظر برگدهی در بهار حدود ده روز پس از گردوهای غیرپیوندی شروع به رشد میکند قدرت رشد درخت خیلی زیاد ومقاومت مطلوبی نسبت به گرمای هوا در تابستان دارداین رقم نیز پرمحصول بوده وگیفیت میوه بسیار مناسب هست بهترین گردو زا برای این درخت ارقام چندلر .پدرووهارتلی وروند میباشد بیشتر بخوانید »

نهال گردو وینا

وینا (Vina): این رقم نیز از آمریکا وارد شده است. برگها در بهار حدود پنج روز دیرتر از گردوهای بذری شروع به رشد می کنند. میوه ها نیز نسبتاً زودرس تر می باشند. درختان وینا پررشد بوده و نسبت به تابستان های گرم مقاومت نسبتاً خوبی دارند. این رقم نیز بسیار پرمحصول بوده و کیفیت میوه ها قابل قبول میباشد. ... بیشتر بخوانید »

نهال گردو هارتلی

هارتلی (Hartly): رقمی است با منشاء آمریکایی و مانند چندلر و پدرو حدود پانزده روز بعد از گردوهای بذری در بهار شروع به رشد می کند. میوه این رقم از چندلرحدود یک هفته زودرس تر می باشد و همین طور درخت، قدرت رشد نسبتاً زیادی دارد. درختان هارتلی بسیار پرمحصول بوده و کیفیت میوه آنها عالی است. همانند پدرو و ... بیشتر بخوانید »

نهال گردو پدرو

پدرو (Pedro): یکی دیگر از ارقام بسیار خوب آمریکایی پدرو است. از نظر دیربرگدهی، شبیه چندلر بوده و حدود پانزده روز پس درختان بذری در بهار شروع به رشد می کند. میوه های این رقم حدود دو هفته زو دتر از چندلر می رسند. رقم پدرو نسبت به سایر ارقام کم رشد تر بوده و به صورت پاکوتاه هستند به ... بیشتر بخوانید »