آخرین اخبار

آرشیو های نویسنده : admin

نهال گلابی گروز

این نوع گلابی در گوهستان های شهرهای سردشت و پیرانشهر ومریوان خود به خود پرورش یافته است این نوع گلابی با ماندگاری زیاد و با طعمی شیرین وابدار میباشد این گلابی از خانواده گلابی انجوک سرچشمه میگیرد بدون سردخانه میتواند تا پنج ماه در بیرون نگهداری شوددرخت پر مقاوم میباشد با عمری طولانی و درختی پر بار میباشد بیشتر بخوانید »